Desch-Tennis Ouljen
Homepage News Kontakt Equipen
Facebook Klassement BIO Training
FLTT-Club
 


                                         Gewenner vum Apres Ski 2019
                                          1.Praiss :  No  395       60  Euro
                                          2.Praiss :  No  473       50  Euro
                                          3.Praiss :  No  154       30  Euro
                                          4.Praiss :  No    67       20  Euro
                                          5.Praiss :  No  274       15  Euro
                                          Gewenner können sech um 621274405 mellen